Skip to content Skip to footer

РЕОЛОГІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОКІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОГО ВОДОВУГІЛЬНОГО ПАЛИВА НА ОСНОВІ ОРГАНОВМІСНИХ СТІЧНИХ ВОД, СТАБІЛІЗОВАНОГО ВУГЛЕЦЕВИМИ МІКРОЧАСТИНКАМИ

— Authors: А.С. Макаров 1, Р.Є. Кліщенко 1, О.І. Єгурнов 2, І.В. Корнієнко 1, Т.А. Пахар 1 —

Запропоновано спосіб знешкодження токсичних органовмістних стічних вод шляхом використання їх як

дисперсійне середовище для композиційного водовугільного палива (КВП). Досліджено можливість

використання вуглецевих мікрочастинок, отриманих шляхом попередньої плазмохімічної обробки

органовмісного дисперсійного середовища для стабілізації композиційного водовугільного палива. Як

органовмісне дисперсійне середовище використовували відпрацьовану змащувально-охолоджуючу рідину

(ЗОР), дисперсною фазою слугував антрацит. Отримано зразок КВП на основі антрациту родовищ України

з вмістом твердої фази (W) 70 мас. % та вивчено його електрокінетичні та реологічні властивості.

Встановлено, що попередня плазмохімічна конверсія органовмісних стічних вод, які використовуються як

дисперсійне середовище для композиційного водовугільного палива, значно покращує експлуатаційні

властивості КВП. Зростання седиментаційної стабільності та оптимізація ефективної в’язкості

досягаються в основному шляхом реалізації структурно-механічного фактора внаслідок збільшення числа

контактів у присутності високодисперсної фракції карбонових мікрочастинок та підсилення

електростатичного відштовхування елементів структури суспензії. Таким чином, седиментаційна стійкість

отриманого КВП значно поліпшується в порівнянні зі звичайними суспензіями антрациту в органовмісних

стічних водах і досягає 2 діб без добавок стабілізаторів. У перспективі планується подальше поліпшення

властивостей КВП шляхом введення до його складу реагентів-стабілізаторів та диспергаторів.

Ключові слова: композиційне водовугільне паливо, антрацит, стічні води, вуглецеві мікрочастинки, плазмохімія, дисперсійне середовище, дисперсна фаза